Home to 4 users
Who published 10 posts

Administered by:

Contact:

spam@kokanovic.org

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Ponašajte se kulturno, civilizovano i bez vređanja
  2. Nije teško biti fin!:)

Haklab instanca je sigurno mesto za sve koji žele da isprobaju ili pobegnu od drugih društvenih mreža, a žele da diskutuju i o lokalnim problemima (ili možda samo ne žele da pričaju engleski na ostalim instancama:)

Decentralizovana priroda Mastodon mreže omogućava da imate nalog ovde, ali i da u isto vreme pratite druge ljude na drugim instancama. Nema pogovora da je decentralizacija kao takva dobra. Sa druge strane postoji i potreba za deljenjem stvari, problema i iskustava koje nisu decentralizovane i pripadaju samo nama ovde lokalno i zato potreba za "našom" instancom.

mastodon.hklbg.org je eksperiment, za koji niko ne zna u šta će se razviti, ali svi ste pozvani da zajedno učestvujete, pa šta napravimo da napravimo:)